Kryteria oceny

Czyli Na Co Będziemy Zwracały Uwagę. 

Stworzenie mini poradnika dla koleżanek i kolegów ze szkoły 1-5 pkt.
 - oceniamy estetykę, zawarte informacje, ich zgodność z prawdą i merytoryczność, przystępny i zachęcający sposób prezentacji, wykorzystane źródła (które powinny pojawić się jako spis na końcu poradnika)

Krótka prezentacja w Power Point dla kolegów i koleżanek z klasy 1-5 pkt   
 - oceniamy przejrzystość prezentacji, estetykę, zawarte informacje, ich zgodność z prawdą, wykorzystane źródła, ale również sposób prezentacji i przekazania wiedzy pozostałym uczniom 

Plakat podsumowujący 1-5 pkt   
 - oceniamy estetykę, zgodność z tematem, przejrzystość i czytelność

Pamiętajcie, aby podczas pracy nad zadaniami zaglądać do NaCoBeZu, pomoże Wam to w pełni zrealizować zadania.
15 pkt jest oceną celującą
12-14 pkt bardzo dobrą
9-11 pkt dobrą

Zależy nam, abyście wykonali zadania jak najlepiej, dlatego prace poniżej 9 pkt będą oddawane do poprawy. Dla chętnych i pragnących otrzymać wyższą ocenę niż wypadła z punktów, jest możliwość również poprawy pracy i zdobycia maksimum punktów!
Liczymy na to, że każda z prac będzie wspaniała i pełna cennych informacji :)

Kochani, nie ma na co czekać, czas zdobywać wiedzę, dzielić się nią i Być Bezpiecznym W Sieci!

Trzymamy kciuki i powodzenia!