Proces

Myszkujcie po sieci żeby znaleźć odpowiedź na wszystkie podane zagadnienia.  
Wykorzystajcie podane źródła, wybierzcie to, co jest  ważne, przydatne i  zrozumiałe, aby porady i narzędzia pomogły  bezpieczniej poruszać się w internecie. 

Jesteście podzieleni na cztery zespoły. Każdy zespół ma inną rolę do spełnienia i ogromnie ważne zadanie do wykonania.
I ETAP
Każda grupa  wybierze swojego lidera – osobę, która będzie kontaktowała się z nauczycielem oraz pozostałymi grupami. Pamiętajcie, że  w razie wątpliwości każdy z Was może zgłosić się do nauczyciela.
Zbieranie informacji potrzebnych do realizacji zadania- czas przeznaczony na tą część to 2 tygodnie.

Oto tematy:
Grupa I:Zabezpieczanie haseł
Dowiedzcie się, jak tworzyć silne hasła zabezpieczające i dbać o bezpieczeństwo swoich informacji.

Grupa II: Blokowanie ekranu lub urządzenia
Wychodząc na cały dzień, nie zostawiasz chyba drzwi do domu szeroko otwartych? Dowiedzcie się, dlaczego dobrze jest blokować ekran lub urządzenie.

GrupaIII: Cyberprzemoc
Poszukajcie co to jest i jak się przed tym chronić. 

Grupa IV: Moja prywatność
Czy podajesz swoje imię, nazwisko, adres przypadkowej osobie na ulicy? Internet jest jak druga rzeczywistość, drugi świat, więc tam też nikt przypadkowych nie może znać naszych danych. Zaprezentujcie nam jak bezpiecznie zarządzać własną prywatnością i co może wyniknąć z jej zbytniego udostępniania.

II ETAP
Każda grupa tworzy  prezentację w programie Power Point, układa hasło i plakat również przy pomocy programu Power Point- czas przeznaczony na tą część to 3 tygodnie.

II ETAP
Wykorzystanie  prac do  stworzenia wspólnego  poradnika, który zostanie zaprezentowany podczas festynu z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu w szkole. Czas przeznaczony na tą część to 1 tydzień.